02 مهر 1400

En | 

   
 
مديركل                                       


حسینعلی مقصودی شورابی


 

خلاصه اي از حوزه وظايفي 
راهبري امور مربوط به ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات- راهبري امور واحد هاي شهرستاني- راهبري امور مربوط به حراست بر اساس ضوابط و مقررات- نظارت بر نحوه تحقق برنامه ها- نظارت بر امور مربوط به كنترل روند طرح ها و پروژه ها- اتخاذ راهبردهاي لازم در راستاي اهداف و مأموريت هاي تعيين شده – دبير كميسيون هاي ماده 5 و كارگروه تخصصي مسكن و شهرسازي – شركت در كميسيون ها ، كميته ها، شوراها و جلسات مربوط بر حسب قوانين ، آئين نامه هاي موضوعه و وظايف محوله

 

مديريت ها و خدمات
 
 
 
 
 
 
   
ادارات تابعه
اداره حراست
 
اداره ارتباطات و اطلاع رسانی
                                        * شرح وظايف
 
اداره برنامه و بودجه
 
اداره فناوري اطلاعات
 
 
اداره مديريت بحران و پدافند غير عامل
                * شرح وظايف
               * صورت جلسات
 
اداره پيمان و رسيدگي
 
ادارات راه و شهرسازي شهرستانها