شنبه، 9 مرداد 1400

En | 

 


 

 

سرپرست معاونت املاک و حقوقی
سید احسان حسینی
خلاصه اي از حوزه وظايفي
راهبري برنامه هاي حوزه مديريت و هدايتواحدهاي تحت سرپرستي در اجراي وظايف محوله كنترل امر جمع آوري آمار و اطلاعات و ساير داده هاي مورد نياز جهت برنامه ريزي فعاليت ها و اقدامات واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه نتايج به مدير كل استان- نظارت بر ايجاد و بروز رساني بانك اطلاعات زمين در سطح استان- نظارت بر امر شناسايي ، انتخاب زمين مناسب براي پروژه ها و امكان سنجي اراضي و تحويل زمين.
 

ادارات تابعه
اداره املاک و بانک زمین
 
اداره امور حقوقی و دعاوی
 
اداره واگذاری

فرآيند ها
 

ثبت و درج قراردادهای اجاره عرصه مسکن مهر در سامانه جامع بانک زمین