شنبه، 9 مرداد 1400

En | 

اداره راه و شهرسازی شهرستان فارسان

رئیس شهرستان اصغر خلیلیان فر

 

خدمات

املاک و حقوقی

 
درخواست نقل و انتقال اسناد اراضی واگذار شده
 • ارائه درخواست از سوی متقاضی  همراه با مدارک
 • تکمیل فرم تسویه حساب 
 • معرفی به دفترخانه
 • جهت نقل و انتقال اسناد
اخذ سند توسط متقاضی از اداره ثبت
 • ارائه استعلام از اداره ثبت 
 • بررسی ملک در طرح
 • پاسخ استعلام
درخواست صدور پروانه ساختمانی
 • ارائه استعلام از شهرداری
 • بررسی ملک در نقشه ها
 • پاسخ استعلام
درخواست واگذاری ملک تصرفی
 • ارائه مدارک با همراه مستندات شامل فیش آب و برق
 • قولنامه ملک - تهیه نقشه رقومی 
 • ارسال پرونده به واحد واگذاری
حوزه حقوقی - اخذ حکم تخریب اراضی تصرفی
 • ارائه گزارش تصرفی عوامل یگان حفاظت
 • دستورقضایی از دادستانی
 •  ارائه دادخواست و شکوائیه
 • تنظیم لاحیه دفاعیه و شرکت در جلسات رسیدگی
 • اعتراض به نظریات کارشناسی
 • تجدید نظرخواهی نسبت به آراء قضایی
 •  اجرای احکام قطعی شده
استعلام فرم ج از ادارات مربوطه از جمله بنیاد مسکن
 • ارائه مکاتبات لازم از اداره مربوطه
 • بررسی در سیستم استعلام اداره کل
 • پاسخ مکاتبات مربوطه

شهرسازی ومعماری

 
استعلامات جهاد
 • ارائه مکاتبات  از جهاد درخصوص طرح  مورد نظر
 • بازدید و بررسی در طرح ها
 • پاسخ استعلام
 بازدید از طرح های تفضیلی
 •  بازدید از ساخت و سازهای غیر مجاز و خلاف ضوابط و مقررات
 • مکاتبه با شهرداری
 • جلوگیری از اجرای طرح غیر مجاز
طرح موضوعات در کمیسیون ماده 5  شامل تفکیک اراضی - تغییر کاربری و ...
 • ارائه مدارک ملکی از سوی متقاضی جهت طرح در کمیسیون (سند ثبتی ملک الزامی)
 • ارسال طرح درخواستی در کمیسیون و اعلام نتیجه طرح مورد نظر

بازآفرینی شهری و مسکن

 
درخواست نقل و انتقال تسهیلات مسکن مهر
 • ارائه مکاتبه بانک با اداره کل
 •  تحویل مدارک شامل شناسنامه کارت ملی وکالت نامه - مباینامه فروش
 • فسخ و تنظیم قرارداد اجاره عرصه
 • معرفی به بانک مسکن
 طرح مسکن اقدام ملی
 •  ثبت نام در سایت
 •  تحویل مدارک به بنیاد مسکن
 • واریز آورده اولیه

ساخت و توسعه راهها

 

آدرس : فارسان بلوار امام خمینی (ره) – خیابان حجاب- روبروی شهرداری 

شماره های تماس: 03833224178-03833222327