شنبه، 9 مرداد 1400

En | 

اطلاعیه مهم طرح اقدام تولید و رونق مسکن

متقاصيان محترم شهرستان ها چه با فرم ج مشکل دار  و چه هر سوالي در مورد چگونگي واگذاري، به ادارات راه و شهرسازي همان شهرستان مراجعه نمايد. متقاصي از مراجعه به اداره کل راه و شهرسازي  شهرکرد خودداري نمايد. همکاران اداره کل بهيچ وجه پاسخگوي متقاصيان شهرستاني نيستند چرا که تمامي دسترسيهاي لازم به شهرستانها داده شده است.

طرح اقدام تولید و رونق مسکن

در اجرای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به منظور کمک به تامین مسکن شهروندان  فاقد مسکن؛ در چارچوب قانون ساماندهی برای واگذاری زمین های تحت تملک دولت ،برای حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیر دولتی؛  طرح اقدام ملی مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ گردید . ساختار اجرایی برنامه اقدام ملی مسکن به گونه ای طراحی شده که بتوان در قالب برنامه های متنوع برای گروه ها و اقشار مختلف درآمدی جامعه چاره اندیشی نمود. بر این اساس گروه های هدف تامین مسکن – شیوه های تامین مالی و روشهای واگذاری زمین به عنوان بهترین ارکان این برنامه می باشد.با توجه به ظرفیت  ها و امکانات در اختیار دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی ،تامین مسکن برخی از اقشار و گروه های شاغل در دستگاههای تحت حمایت نهادهای عمموی غیر دولتی یا سایر افراد نیاز مند حمایت،  از طریق انعقاد تفاهمنامه های همکاری مشترک فی مابین وزارت راه و شهرسازی و دستگاهها و نهادها ،برنامه ریزی شده است.

واگذاری زمین در طرح اقدام ملی مسکن به سه شیوه واگذاری در قالب

اجاره بلند مدت 99 ساله

واگذاری به روش فروش اقساطی

واگذاری به روش مشارکتی  انجام خواهد پذیرفت.

تامین مالی پروژه های طرح اقدام ملی مسکن از طریق آورده متقاضی – تسهیلات بانکی بسته به شرایط و نوع پروژه انجام می گردد. تسهیلات بانکی موضوع این برنامه مشتمل بر سه بخش  ذیل خواهد بود:

تسهیلات  صندوق پس انداز یکم بانک مسکن

تسهیلات بافت فرسوده و شهری

تسهیلات محل منابع داخلی بانک ها با نرخ مورد مصوب شورای پول و اعتبار

آورده متقاضی بر اساس هزینه تمام شده ساخت واحد مسکونی و هزینه زمین ( به غیر از واگذاری 99 ساله)و آماده سازی و با توجه به شیوه تامین زمین و واگذاری زمین پروژه و نحوه اجرا از متقاضی اخذ می گردد.نحوه پرداخت آورده متقاضی در طول دوره ساخت در کلیه اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازی به شرح جدول ذیل است.

بعد از تایید شرایط متقاضی                                     300 تا 400 میلیون ریال

پایان اجرای فونداسیون                                               15 درصد سهم آورده متقاضی

پایان اسکلت و سقف                                                  25 درصد سهم آورده متقاضی

پایان سفت کاری                                                     25 درصد سهم آورده متقاضی

پایان نازک کاری                                                   20 درصد سهم آورده متقاضی

تحویل واحد                                                          15 درصد سهم آورده متقاضی

متقاضی موظف است ظرف مدت حداکثر 15 روز کاری رقم اولیه اعلام شده به ایشان را به حساب مسدودی در بانک عامل واریز نماید . چنانجه در مدت زمان مقرر متقاضی قادر به تامین مبلغ اولیه آورده نباشد ، اداره کل راه و شهرسازی نسبت به حذف متقاضی و معرفی متقاضی  واجد شرایط جایگزین اقدام نماید.

برنامه ظرفیت ثبت نام استان در طرح اقدام ملی مسکن به شرح ذیل می باشد.

شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت                                                1133 واحد

شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت                                                  1140 واحد

باز آفرینی شهری                                                                         2368 واحد

کل برنامه                                                                                  4641 واحد

 

 

مراحل اقدام جهت ثبت نام در طرح ملی مسکن:

طرح اقدام ملی زمین و مسکن در دو فاز انجام گردید:

فاز اول :

اقدام به  تشکیل پرونده و بارگذاری مدارک و بررسی شرایط متقاضی و در مرحله صدور حساب متمرکز بانکی جهت واریزقسط اول آورده عضو می باشد.تمامی افرادی که در فاز اول تشکیل پرونده داده و تعهد محضری را تحویل و بارگذاری  نموده اند ؛ می بایست منتظر صدور حساب متمرکز باشند تا از طریق پیامک ابلاغ گردد.

فاز دوم :

فاز دوم طرح اقدام ملی ، تماما از طریق سایت https://tem.mrud.ir  بوده و به هیچ عنوان از طریق مراجعه حضوری انجام نمی پذیرد و صرفا مطابق پیامک ارسال شده به سایت جهت بارگذاری مدارک اقدام نمایند . تا زمانیکه وضعیت متقاضی در سایت در حال بررسی استعلامی می باشد ، از هرگونه مراجعه خودداری گردد تا بعد از تایید شدن متقاضیان؛  با مراجعه به سایت معرفی شده مرحله بعدی ثبت نام را به متقاضی اعلام و پیامک گردد.

در مورد شهروندانی که  متقاضی استفاده از این طرح بوده و موفق به ثبت نام نشده اند، درحال حاضر امکان ثبت نام  وجود ندارد و چنانچه ابلاغ و دستورالمل جدیدی از طرف وزرات متبوعه اعلام گردد متعاقبا اطلاع رسانی می شود.

آمار جمعیتی طرح اقدام ملی

آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن استان

اطلاعات بیشتر...