02 مهر 1400

En | 

طبق بند 2 ماده 9 تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره 1127128 مورخ 28/12/1395، شهروندان حق دارند تا سیاست ها، فرآیندها، تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند.

این اداره کل  با انتشار سامانه پیشنهادات در تارنما نسبت به دریافت پیشنهادات دستگاههای اجرایی و نیز پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات سازمانی اقدام نموده است.

Loading
 • عالی خوب متوسط ضعیف
  * صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی (صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال)
  * صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی (صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال)
  * صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی
  * نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازها
  * صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان(شخص حقوقی) مهندسی،کاردانی و تجربی
  * صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان(حقیقی) مهندسی،کاردانی ، تجربی
  *صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی "طراح و ناظر"
  *صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار شرکت های کنترل بازرسی(شخص حقوقی)
  *نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور
  *نظارت بر عملكرد سازمان نظام مهندسي ساختمان
  * تهيه طرح‌هاي مجموعه شهري
  * تهيه طرح‌هاي تفصيلي شهري
  *نظارت بر تغییرات طرح تفصیلی موضوع کمیسیون ماده 5
  *تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران جامع شهري
  *تدوین و ابلاغ ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري
  *راهبری توسعه خدمات و ارتقای زیرساخت‌ها و تجهیز فضاهای شهری در محدوده ها و محله های هدف بازآفرینی
  *شناسایی و اولویت بندی محلات ناکارآمد در شهرهای هدف به تفکیک گونه های مختلف
  *راهبری بهسازی و نوسازی مسکن در محدوده ها و محله های هدف
  *پيگيري مسائل و مشكلات مربوط به تشكلها در حوزه حمل و نقل