02 مهر 1400

En | 

راهبردمشارکت الکترونيکي اداره کل راه و شهرسازي استان چهارمحال و بختياري :

برنامه ريزي و تعيين استراتژي سيستم، درك بهتر نيازمندي هاي مشتريان و ساير طرف هاي ذينفع، شناسايي اهداف کيفيتي با توجه به دامنه خدمات دستگاه و نيز فرآيندهاي موجود در دستگاه مي باشد بنحوي که طراحي، پياده سازي و استقرار سيستم در همسويي کامل با اسناد بالادستي و خدمات مصوب دستگاه در راستاي نقشه جامع دولت الکترونيک و آئين نامه توسعه خدمات الکترونيک باشد.

سند راهبرد مشارکت پورتال اينترنتي اداره کل راه و شهرسازي استان با هدف اطلاع رساني به مراجعين محترم و آگاه سازي آنها از خدمات و مشارکت آنها در پرتال اين اداره کل مي باشد.

اين سند در راستاي اهداف تعيين شده در دستورالعمل استاندارد تارنماي دستگاههاي اجرايي و در جهت افزايش کيفيت ارائه خدمات الکترونيکي به شهروندان گرامي، تدوين گرديده است. 

-  کاربرپسند بودن

نحوه چيدمان  بخش هاي گوناگون و به ويژه طراحي صفحه اصلي پورتال به گونه اي است که موجب سهولت استفاده کاربران از امکانات پورتال شده و همچنين موجب تمايل کاربران جهت مراجعات بعدي خواهد بود.

-  شفافيت

براي تمام معاونت ها و ادارات ستادي و شهرستان ها صفحات مجزا و مشخص جهت اطلاع رساني از نام مديران و شرح وظايف، امکان ارتباط مستقيم ، اطلاع از خدمات حوزه مربوطه ، ارائه درخواست خدمت و دريافت الکترونيکي خدمت اختصاص داده شده است. همچنين لينک ها و بنرهاي مرتبط با امکانات مختلف پورتال به نحوي واضح و مشخص طراحي و پياده سازي گرديده اند، بطوريکه حتي کاربران که براي اولين بار به پورتال مراجعه نموده اند به سهولت قادر به دستيابي به اطلاعات و خدمات موردنظر خود مي باشند. شناسنامه خدمات تمام حوزه هاي مختلف بر روي پرتال قرار گرفته که با مطالعه مي توان فرايند اجراي خدمات را مشاهده کرد. اطلاعيه ها و بخشنامه هاي جاري جهت اطلاع رساني بر روي پرتال مرتب بروزرساني مي شود.

-  کيفيت خدمات

در حال حاضر تمامي خدمات اداره کل راه و شهرسازي استان بصورت الکترونيکي از طريق ميزخدمت الکترونيکي بر روي پورتال اداره کل و همچنين به موازات آن از طريق سامانه الکترونيکي مديريت ارتباط شهروندي وزارت راه و شهرسازي (شهراه)در حال ارائه به شهروندان مي باشد. اطلاع رساني الکترونيکي در خصوص تمامي خدمات صورت گرفته است و امکانات فني لازم براي آندسته از خدماتي که قابليت درخواست و ارائه بصورت الکترونيکي را داشته، مهيا گرديده است.

-  دسترسي پذيري تارنما

در خصوص دسترسي شهروندان و متقاضيان به پرتال اداره کل راه و شهرسازي استان جهت دريافت خدمات دستگاه در تمام ساعات شبانه روز امکان پذير مي باشد و در صورت ايجاد وقفه در فعاليت پورتال و توقف خدمت رساني (به دلايل فني مانند به روز رساني ماژول هاي سرويس، تهيه پشتيبان، بروز اختلال سراسري و ...) مراتب اطلاع رساني مي گردد.

-  دسترسي پذيري اطلاعات

پورتال توسط تمام مرورگرهاي رايج قابل دسترسي مي باشد و زمان بارگذاري کاملاً با استانداردهاي روز  (کمتر از 10 ثانيه) مطابقت دارد. همچنين مشاهده و استفاده از پورتال با استفاده از تلفن همراه و تبلت امکان پذير است. تمامي فرم هاي درخواست خدمات، نقشه ها و مستندات قانوني مرتبط با خدمات دستگاه که براي دانلود در اختيار کاربران قرار داده اند، در فرمت هاي داده رايج و استاندارد مانند pdf، jpeg و يا فايل هاي متني word بارگذاري شده اند و در تمام تجهيزات الکترونيکي قابل استفاده يا مشاهده مي باشند. جهت اطلاع از خدمات و گزارشات و اخبار علاوه بر بخش هاي مذکور در پرتال، بخش هاي سوالات متداول و شبکه هاي اجتماعي هم جهت تسهيل اطلاع رساني قرار داده شده است.

-  بيانيه سطح توافق خدمت و حريم خصوصي کاربران

بيانيه سطح توافق خدمت و حريم خصوصي کاربران توسط وزارت راه و شهرسازی تدوين شده و در دسترس شهروندان قرار گرفته است.

-  مشارکت کاربران از طريق نظرات، انتقادات و پيشنهادات

دريافت کليه انتقادات، پيشنهادات و شکايات در خصوص خدمات ارائه شده توسط اداره کل راه و شهرسازي استان و همچنين طرح مشکلات در حوزه هاي راه و مسکن و شهرسازي در محدوده استحفاظي اين اداره کل از طريق سامانه تمام الکترونيکي شهراه به آدرس http://shahrah.mrud.ir انجام مي گيرد. کاربران همچنين مي توانند انتقادات و پيشنهادات خود را در مورد حوزه هاي مختلف اداره کل راه و شهرسازي استان  از طريق بخش هاي نظرسنجي ارائه نموده و به اطلاع مديران مربوطه برسانند.

-  ارتباط مستقيم با دستگاه

شهروندان گرامي و کاربران محترم پورتال مي توانند از بخش ارتباط مستقيم با مديرکل، که به صورت واضح و مشخص در صفحه اصلي پورتال طراحي و پياده سازي گرديده است استفاده نمايند و درخواست ها ، نظرات و پيشنهادات خود را بدون واسطه به مديرکل دستگاه منتقل نمايند و پس از دريافت کدرهگيري مي توانند پاسخ خود را با همان کدرهگيري از سايت بگيرند. براي ارتباط مستقيم با تمامي معاونت ها و کارشناسان هم صفحه درخواست الکترونيکي طراحي شده که در صفحه اول پرتال قرار دارد و کاربران مي توانند درخواست ها و پيشنهادات خود را ارسال و پس از دريافت کدرهگيري مجدداً براي دريافت پاسخ درخواست خود به همان صفحه مراجعه کنند.

 

- مشارکت کاربران از طريق نظرات، انتقادات و پيشنهادات

دريافت کليه انتقادات، پيشنهادات در خصوص خدمات ارائه شده توسط اداره کل راه و شهرسازي استان و همچنين طرح مشکلات در حوزه هاي راه و مسکن و شهرسازي در محدوده استحفاظي اين اداره کل از طريق سامانه تمام الکترونيکي شهراه به آدرس http://shahrah.mrud.ir انجام مي گيرد. کاربران همچنين مي توانند انتقادات و پيشنهادات خود را در مورد اداره کل راه و شهرسازي استان از طريق بخش ويژه دريافت نظرات و پيشنهادات ارائه نموده و به اطلاع مديران مربوطه برسانند. .

 

- ارتباط مستقيم با مديرکل دستگاه

شهروندان گرامي و کاربران محترم پورتال مي توانند از طريق بخش ارتباط مستقيم با مديرکل پورتال طراحي و پياده سازي گرديده است استفاده نمايند و درخواست ها و نظرات خود را بدون واسطه به مديرکل دستگاه منتقل نمايند.