پنجشنبه، 8 خرداد 1399
En | 
 تاریخ ایجادعنوانحجم توضیحات
1399/03/07آگهي فراخوان عمومي- شناسائي سازندگان، ‌پيمانكاران و توليد كنندگان صنعتي ساختمان و فناوري نوين 1.12 MBدانلودمعاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي درنظر دارد با هدف تسریع در تولید، افزايش كيفيت ساخت، تنوع بخشی به روش های تولید و کاهش قیمت تمام شده در طرح اقدام ملي مسكن، نسبت به شناسائي و ارزيابي شركت هاي واجد صلاحيت اقدام نمايد.
1399/02/30مشاركت براي اجراي دو پروژه مشارکتی مسكوني-تجاري 215.66 KBدانلوداداره كل راه و شهرسازي استان به نمايندگي سازمان ملي زمين و مسكن در نظر دارد براي اجراي دو پروژه مشارکتی مسكوني-تجاري واقع در شهركرد- ميدان قدس و ميرآباد جنب بلوار باباولي اقدام نماید