05 بهمن 1398
En | 
 تاریخ ایجادعنوانحجم توضیحات
1398/05/14فراخوان شرکت در پروژه مشارکتی ساخت مجتمع تجاری مسکونی میدان قدس3.18 MBدانلودجهت دریافت اسناد به اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری مراجعه و با شماره تلفن 33333222-038 داخلی 223 آقای فتاحیان تماس حاصل فرمایید.
1398/05/14فراخوان شرکت در پروژه مشارکتی ساخت مجتمع تجاری مسکونی میرآباد غربی1.38 MBدانلودجهت دریافت اسناد به اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری مراجعه و با شماره تلفن 33333222-038 داخلی 223 آقای فتاحیان تماس حاصل فرمایید.
1398/05/14فراخوان شرکت در پروژه مشارکتی ساخت مجتمع تجاری مسکونی خدماتی میرآباد2.07 MBدانلودجهت دریافت اسناد به اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری مراجعه و با شماره تلفن 33333222-038 داخلی 223 آقای فتاحیان تماس حاصل فرمایید.